Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 10. september

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk er opdateret. Valgkampsbudget lægges ind snarest.
  • Aktuelle udspil til medierne: Emnelisten er opdateret.
  • Nyhedsbrev nr. 9, september udkommer uge 38
  • Vi prioriterer arbejdet med principprogrammet, når kommunalvalget er ovre. Debatseminar i Århus 18. januar og distriktsmøde i Silkeborg den 1. feb.
  • Fra landskontoret vedr. finanslov 2014. Udtalelse er sendt til HB og FTG samt bragt i Ø'erne.
 2. Økonomi:
  • Aktuel kassebeholdning og status. (Medlemskontigenter overført fra landskontoret)
  • Oprettelse bankkonto. Er gjort
  • søgning Enhl. Region Midt om tilskud til valgfolder: 39 x 36 = 1400 + 1400 kr. = 2800 kr. er ansøgt. Bevilget.
 3. Byrådsvalget 2013:
  • Baggrundsgruppemøde mandag d. 23. september kl. 19.00. Alle medlemmer er velkomne
  • Valgteknisk samarbejde SF. Status: Er underskrevet.
  • Herning Folkeblads valgsite, status.
  • Peter facebook, og Casper alle de andre elektroniske platforme. Jørn begynder at skrive "Dagbog fra valgkampen". Bringes foreløbig på facebook.
  • Kandidatliste, status. Top 8 er på plads, seneste kandidat Emil Kier Sørensen, 20 år, pædagogmedhjælper. Flere kandidater kan opstilles fra nr. 9.
  •  Valgmateriale:
   • 50 valgprogrammer trykkes hos LO (Klaus)
   • 11.000 valgbrochurer a 12 sider bestilles. (11.000 kr.) Er afleveret til trykkeren.
   • 3000 stk. A5 flyers med side 1 + 12 fra bestilles? (1000 kr.) Beslutning på tirsdag.
  • Plakater
   • 100 stk. Ø på masonit
   • 100 stk. på 5 mm kanalplader med forsiden fra valgbrochurern (3000 kr.)
  • Peter koordinerer omdeling af 9.000 stk. valgbrochurer. Peter og Jørn tilpasser listen over uddelingssteder.
  • Kurt koordinerer opsætning af 200 plakater. Status.
  • Fordeling arbejdsopgaver, status
  • Dato 1. arrangement på gågaden: 26. oktober. Næste møde: tilladelse, hvordan hvor og hvornår, balloner mv.
  • Derefter på gågaden de næste 3 lørdage.
  • Enhedslistens medlemmer af Herning Byråd og Region Midt betaler 15 % brutto i partiskat minus dokumenterede udgifter.
  • Opstillingsliste, underskrifter. Listerne er færdige med underskrifter på de opstillede. Går nu på omgang for at skaffe stillere.
  • Byrådsmøder, 17.09.13 + 08. oktober (budget vedtages) + 29. oktober+ 17. december
  • Tilbud fra TV MIDTVEST. Jørn er tilmeldt debatmødet den 13. nov. Og tilmeldt til optagelse af valgvideo den 27. oktober. Peter undersøger hvor mange tilskuere, vi må stille med og arrangerer fælleskørsel til debatmødet, den 13.nov.
 4. Offentligt møde fælles med SF den04. november. Arbejdsopgaver fordeles næste gang.
 5. Mødeplan for 2. halvår 2013. Løbende opfølgning. Næste møder: Bestyrelsesmøde hos JVE 24. sept. kl. 09.30 er ændret til torsdag, den 26. sept. kl. 9.30, så Klaus kan deltage. Baggrundsgruppemøde 23. sept. på Kulturellen kl. 19.00.
 6. Finn har ferie i uge 43 + 44. Lars i FN i uge 39 – 41.

Peter