Ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 27. august 2013 Kl. 19.00, Kulturellen Nørregade 7 Herning.

1. Valg af dirigent og formalia

Peter blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

2. Vedtægtsændringer
HB har besluttet at godkende Ikast-Brande som selvstændig afdeling af Enhedslisten. Der er derfor behov for konsekvensrettelser af foreningens navn i vedtægterne.

Det blev enstemmigt vedtaget at vedtægterne ændres således at "Herning, Ikast-Brande" alle steder erstattes af "Herning".

Dirigent og referent

Peter Engsted

Kontaktperson for Enhedslisten Herning.