Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 08. august 2013

 1.  Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring.
   Fotogalleri + tekst valgfolder oprettes på hjemmesiden
   Enhedslistens valgbudget skal på hjemmesiden.
  • Aktuelle udspil til medierne: indlæg fra uge 31
   Opdatering emneliste.
   • kommentar DF vedr. angreb Bent Hansen, Regio
   • Grøn økologisk uge
   • Hvad vil Venstre med Danmark?
   • Hvad vil Enhedslisten i Herning Byråd?
   • Det skal kunne betale sig at arbejde!
   • KV13 diverse: midtbyen,
  • Nyhedsbrev august 2013 nr. 8. Udkommer ultimo uge 33.
   Husk alle kandidater kan få optaget tekst.
  • støtte fra LO Herning – Ikast. Justeret model med aktiviteter.
   Møde 13. august med LOs bestyrelse. Budget 100000 / 125000 kr.
   Planlægning det videre forløb stater 13. august kl. 18.00 – 19.00
  • Vedr. stiftelsesmøde i Ikast – Brande, status. Efter HBs beslutning.
   Opfølgning vedtægter, økonomi, mailliste m. m.
   Landskontoret har accepteret økonomiopstilling og der er afregnet.
   Vedtægterne tilpasses på møde 27.08.13
   Mailliste er tilpasset
  • Referat fra bestyrelsesmøde d. 02. juli i Enhedslisten Region Midt.
   Folketingskandidatopstillingen er afsluttet.
   Klaus Mejner har trukket sig fra regionsopstillingen
   Der søges om økonomisk støtte til KV13 – valgkampen (JV)
 2. Økonomi:
  • Aktuel kassebeholdning og status.
  • Oprettelse bankkonto
  • Gågaden. "Combi-camp" + kassevogn. Vi laver prøveopstilling, hvornår?
  • søgning Enhl. Region Midt om tilskud til valgfolder: 39 x 36 = 1400 + 1400 kr. = 2800 kr. er ansøgt.
 3. Byrådsvalget 2013:
  • Baggrundsgruppemøde tirsdag d. 13. august kl. 19.00. Alle medlemmer er velkomne.
  • Valgteknisk samarbejde SF. Status. Presseomtale af uenigheden mellem S og SF.
  • De 7 kandidater skal i uge 33 gå på Herning Folkeblads valgsite og tegne en profil. Se Udsendte bilag. De 7 kandidater kan få assistance af Casper til arbejdet. ([email protected] 31313123)
  • Finn med assistance af Casper a'jourfører hjemmesiden, Peter Face Book, og Casper alle de andre elektroniske platforme.
  • Kandidatliste, status. Top 7 er på plads, men flere kandidater kan opstilles fra nr. 8.
  • Valgmateriale:
   • 100 valgprogrammer trykkes hos LO
   • 9000 valgbrochurer a 12 sider er bestilt. (10000 kr.) Er afleveret til trykkeren.
   • 3000 stk. A5 flyers med side 1 + 12 fra bestilles? (1000 kr.) Beslutning på tirsdag d. 13.
   • Plakater
    ¤ 100 stk. Ø på masonit
    ¤ 100 stk. på 5 mm kanalplader med forsiden fra valgbrochurern (3000 kr.) Besluttes tirsdag d. 13.
  • Peter koordinerer omdeling af 9.000 stk. valgbrochurer
  • Kurt koordinerer opsætning af 200 plakater
  • Fordeling arbejdsopgaver, status
  • Dato 1. arrangement på gågaden. Ansøgning Herning Ko.
  • Enhedslistens medlemmer af Herning Byråd og Region Midt betaler 15 % brutto i partiskat minus dokumenterede udgifter.
  • Casper deltager i kandidatkursus d. 5. – 6. oktober og Jørn i spidskandidatkursus d. 24. august i Odense.
 4. Nyvalg kontaktperson: Peter Engsted er valgt.
  Jørn er koordinator og talsmand vedr. kommune- og regionsvalget.
  På generalforsamlingen ultimo januar 2014 drøftes den fremtidige organisation i afdelingen.
 5. Dagsorden medlemsmøde og generalforsamling d. 27. august udsendes. Peter mødeleder sammen med Finn.
 6. Sommerfest d. 31. august, aflyst
 7. Offentligt møde 04. november + xx oktober: der arbejdes videre efter møderne d. 13. august
 8. Mødeplan for 2. halvår 2013. Løbende opfølgning.
  Kommunevalget har 1. prioritet, men også Finanslov 2014 og principprogram skal gives en grundig behandling
 9. Finn har ferie i uge 43 + 44 og Peter i uge 44.

Jørn 

Emneord: