Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 18.06.2013

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring.
  • Aktuelle udspil til medierne: indlæg fra uge 18
   Opdatering emneliste.
   KV13 diverse: midtbyen, torvet, m. m.
  • Nyhedsbrev marts 2013 nr. 8 følger i august.
  • støtte fra LO Herning – Ikast. Model med aktiviteter.
   Budget. Der har været afholdt mellem parterne d. 12. juni. På møde d. 25. juni bliver planen nøjere beskrevet og forelægges LOs bestyrelse medio august.
  • Vedr. stiftelsesmøde i Ikast – Brande, status. Beslutning i HB d. 23. juni.
   Vi drøfter sagen på bestyrelsesmøde d. 08. august
  • Jørn genvalgt til bestyrelsen i Enhl. Region Midt. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 02. juli. Her besluttes folketingslkandidater i Herning, Nord, Herning Syd, Ikast – Brande.
  • Helhedsskolen, indlæg til R + G. Drøftet.
   Peter udarbejder forslag til indholdsfortegnelse til indlæg i R + G samt Modkraft
  • Bestyrelsen afholder møde d. 08. august + 21. - 22. august i Nymindegab
 2. Økonomi:
  • Aktuel kassebeholdning og status.
  • Oprettelse bankkonto
  • Gågaden. "Combi-camp" + kassevogn. Vi laver prøveopstilling.
   De praktiske forhold aftales på baggrundsmøde d. 13. august
  • søgning Enhl. Region Midt om tilskud til valgfolder. Sendes i august.
 3. Byrådsvalget 2013:
  • Baggrundsgruppemøde 12. august.
  • Valgteknisk samarbejde SF. Møde med SF d. 25. juni. Status primo august.
  • Kandidatliste status på baggrundsgruppemødet d. 24. juni.
  • Valgmateriale: 100 foldere lay out/ trykkes
  • Plakater, vi fremstiller ikke lokal plakat.
  • Omdelingspjece, Peter om fordeling 12.000 stk., tekst + foto
   Jørn laver råtekst, der drøftes og vedtages på baggrundsgruppemøde d. 24. juni
  • Fordeling arbejdsopgaver, status
  • Opstillingslister rekvireres hos Herning Kommune: Jørn
  • Dato 1. arrangement på gågaden. Ansøgning Herning Ko.
   Aftales på baggrundsgruppemødet d. 13. august
 4. Dagsorden medlemsmøde 27. august.
  Jørn udarbejder dagsordenen og udsender primo august.
 5. Sommerfest d. 31. august, planlægning: udsat
 6. Offentlige møder i uge 38 + 43, planlægning: Jørn skriver til oplægsholderne og aftaler nærmere.
 7. Mødeplan for 2. halvår 2013. Løbende opfølgning.
  Kommende bestyrelsesmøder: 08. august, 21. august, 29. august, 10. september, 24. september, 10. oktoberpå naturskolen
 8. Evaluering årets arbejde. Udsat

Referent: Jørn 

Emneord: