Referat af medlemsmøde mandag d. 10. juni 2013

 1. Hvad sker der i folketinget netop nu?
  Lars Dohn orienterede om forlig om ny folkeskolelov og forlig om lov om udsatte boligområder (ghetto – listen)
 2. Stort & småt.
  • opstilling af folketingskandidater i Vestjysk storkreds: afklares på regionsbestyrelsesmødet 02.07.13. Lars stiller op i Herning Nord og Jørn i Herning syd. På repræsentantskabsmødet i region midt afholdt 09.06.13 fremgik det, at der er en del hængepartier.
  • opstilling til regionsrådsvalget og valg af regionsbestyrelsen.
   Jørn genvalgt til bestyrelsen. På kommende bestyrelsesmøde i Region Midt suppleres Top 4 – kandidatlisten.
  • mødeplanen. Det blev besluttet at medlemsmøder og baggrundsgruppemøder for fremtiden afholdes på tirsdage. Justeret mødeplan for 2. halvår 2013 udsendes. (vedlagt)
 3. Kommunalvalget d. 19. november (Herning):
  Rammer for kommunevalget:.
  • valgprogram vedtaget. FN lay - out, trykning 150 kopier hos LO, på hjemmesiden fra 01.09.13.
  • valgteknisk samarbejde med SF. Hvad vil vi gerne samarbejde om?
  • økonomi valgkamp Herning, budget 25.000 kr. Evt. optagelse af lån på 10000 kr. på landskontoret.
  • kandidatliste på 8 personer godkendt. Vi følger op i forhold til yderligere 4 kandidater. Prioritering på kandidatlisten foretages i august.
  • koncept fra landskontoret blev positivt modtaget og følges. Lay out og trykning via landskontoret (X – skolens trykkeri) godkendt.
   Tekstforslag fra JV drøftes på møde mandag d. 24. juni kl. 19.00 på Kulturellen
   FN tager foto.
  • plakater, antal drøftet. Trykning? Afklares i august.

Referat:
Jørn Vedel
[email protected]
Kontaktperson