Medlemsmøde den 13. maj 2013

 1. Hvad sker der i folketinget netop nu?
  Lars Dohn orienterede.
  - der blev orienteret om Enhedslistens boligpolitik
  - indholdet i forhandlingerne om ændringer af folkeskoleloven blev drøftet.
  - dagpengesagen blev drøftet
 2. Kort referat fra årsmødet 26. – 28. april 2013.
  Se Nyhedsbrev nr. 7 maj 2013.05.21
 3. Stort & småt:
  • evaluering 1. maj – møde. Meget positivt arrangement
  • er der ønske om intro – møde for nye medlemmer m. fl. ?
   Indbydelse med tilmelding til møde 19. august følger.
  • regionsvalget: der er repræsentantskabsmøde d. 09. juni i Silkeborg.
   Jørn, Kurt og Anni deltager.
   Opstilling af folketingskandidater skal drøftes på dette møde. Jakob S. og Lars Dohn deltager.
 4. Kommunalvalget d. 19. november (Herning):
  • På medlemsmødet d. 10. juni skal vi fastlægge de sidste rammer for kommunevalget og fra august starter valgkampen. På møde i maj gør vi foreløbig status over:
   • valgprogram: foreligger til medlemsmøde 10. juni
   • aktivitetsniveau: opgavefordeling foretaget og følges op d. 10. juni
   • samarbejdet med LO, S og SF. Der bliver ikke valgteknisk samarbejde med S.
   • økonomi: Jørn og Finn udarbejder budget for valgkampen.
   • kandidatlisten: opstilles 10. juni

 

Referat: Jørn Vedel
[email protected] 

Emneord: