bestyrelsesmødemøde d. 07. maj 2013

Referat bestyrelsesmødemøde tirsdag d. 07. maj.

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
  • Markedsføring af hjemmesiden, annoncer i efteråret 2013.
  • Vores egen face book – side.
  • Aktuelle udspil til medierne: indlæg fra uge 18
   Opdatering emneliste.
   • lærerlockout: Peter og Finn. Er sendt.
   • vækstpakken: Jørn. Koordineres med initiativer vedr. folketingsårets afslutning.
   • dagpenge: Jørn. Er sendt.
   • KV13: Klaus
   • Nyhedsbrev udsendes uge 20.
   • støtte fra LO Herning – Ikast. Model med aktiviteter.
    Budget. Seneste nyt. Socialdemokraterne tager initiativ til møde.
   • Lærerkonflikten: afdelingsinitiativer fik en positiv indflydelse.
   • Vedr. stiftelsesmøde i Ikast – Brande. Vi afventer situationen.
   • Ordinært repræsentantskabsmøde i Region Midt afholdes 09. juni i Silkeborg.
   • Vi skal søge støtte til valgfolder til KV13.
   • Opstilling til folketingsvalget drøftes på bestyrelsesmøde i Region Midt. (Jakob Sølvhøj og Lars Dohn)
 2. Økonomi:
  • Finansiering 1. maj og KV13.
  • Enhedslistens andel 1. maj blev 3490 kr.
  • Oprettelse bankkonto fremskyndes.
  • Leje salgsvogn, pris for leje 2 måneder? Peter undersøger. Medlemsfinansiering forsøges. Drøftes på næste møde.
 3. Byrådsvalget 2013:
  • Herning, status økonomi.
   • Synliggørelse: aktuelle aktiviteter / debatter i Herning i Herning Folkeblad: midtbyen, 100 års jubi,
   • Baggrundsgruppemøde 27. maj og 12. august.
   • Valgteknisk samarbejde Enhl., S og SF. Status. Afgørende møde 7. maj.
   • Kandidatliste drøftes på medlemsmødet 13. maj. Endelig beslutning 10. juni.
   • Valgprogram foreligger i gennemskrevet udkast til baggrundsgruppemødet d. 27. maj.
   • Valgmateriale: folder og annonce. Antal afgøres på næste møde.
 4. 1. maj 2013: evaluering.
  Fint arrangement og forhåbentligt starten på en ny æra.
 5. Årsmødeforberedelse. Evaluering.
  Meget velforberedte og et fint årsmøde. Vi er politisk på linie med det store årsmøde – flertal.
 6. Dagsorden medlemsmøde d. 13. maj.
  Finn dirigent.

Referent: Jørn 

Emneord: