Bestyrelsesmødemøde d. 24. april 213

Referat bestyrelsesmødemøde onsdag d. 24. april.

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
  • Markedsføring af hjemmesiden, annoncer i efteråret 2013.
  • Vores egen face book – side. 1. maj – opslag annonceres.
  • Aktuelle udspil til medierne: indlæg fra uge 12
   Opdatering emneliste.
   • lærerlockout: Peter og Finn
   • vækstpakken: Jørn
   • dagpenge: Jørn
   • KV13: Klaus
  • Nyhedsbrev marts 2013 nr. 6 udsendes uge 14. Nr. 7 uge 19.
  • støtte fra LO Herning – Ikast. Model med aktiviteter. Intet nyt.
   Budget. Seneste nyt.
  • Regionen repræsentantskabsmøde d. 14. april: referat. Top 4 opstilling.
  • Urafstemning regionsvalg, resultat. Teknisk velgennemført afstemning.
  • JV udarbejdet støtteerklæring til lærerne.
  • Evaluering medlemsmødet 08.04.13: fornuftige beslutninger, skarp diskussion, uheldig afslutning. Finn er ordstyrer på medlemsmødet d. 13. maj.
 2. Økonomi:
  • Finansiering 1. maj og KV13. Udgift 1. maj ca. 5000 brutto : 2.
 3. Byrådsvalget 2013:
  • Herning, status aktivitetskatalog og økonomi.
  • Synliggørelse: aktuelle aktiviteter / debatter i Herning i Herning Folkeblad: midtbyen, 100 års jubi, løbende kommentarer til den aktuelle debat.
  • Baggrundsgruppemøder: Kulturellen, status mærkesager / programskrivning.
  • Valgteknisk samarbejde S og SF. Status. Næste møder 18. april og 07. maj.
  • Møde på Herning Folkeblad, opsamling. God positiv kontakt til journalister.
 4. 1. maj 2013: check - liste
  Talere, Musik, Annonce, Lokale, Paroler, Fra SF, Salg
 5. Kontakt passive medlemmer kontaktes: spørgeskema udsendes august.
 6. Årsmødeforberedelse.
  • HB – valg, Transport og overnatning m. m., Gæster
  • Indlæg i debatten
 7. Medlemsmøde d. 08.04.13. Referat drøftet.
 8. Dagsorden medlemsmøde d. 13. maj.

Referent: Jørn 

Emneord: