Bestyrelsesmøderne tirsdag d. 05. + 19. marts 2013

Journalistisk Referat bestyrelsesmøderne tirsdag d. 05. + 19. marts 2013

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
  • Markedsføring af hjemmesiden, annoncer i efteråret 2013.
  • Vores egen face book – side, Peter a'jourfører løbende siden og svarer på diverse indlæg. Finn annoncerer kort løbende indlæg på hjemmesiden ved opslag på vores Face Book side.
  • Aktuelle udspil til medierne:
   • Indlæg om midtbyen, byggeri på torvet, dagpengesituationen, lærerkonflikten.
  • Nyhedsbrev marts 2013 nr. 6 udsendes uge 14.
  • støtte fra LO Herning – Ikast. Model med aktiviteter.
  • Budget. Intet nyt.
  • 1. maj taler 2013: lokale er på Kulturellen, taler Lars Dohn og Jørn Vedel, musik, annonce (Jørn), henv. SF og deltagelse som arrangør.
  • Fra regionsbestyrelsen: best. – møde d. 11.03.13
  • Urafstemning regionsvalg fra 2. – 9. april er på plads teknisk.
  • Økonomistatus: oversigt landskontoret.
  • Opfølgning besøg af Ulrik Kohl d. 18.03.13.
   • Udmærket besøg med emnerne, KV13, økonomiopfølgning fra landskontoret. HB – kontakt, løbende information om sagsforløbet i politiske sager.
  • Bestyrelsesekskursion til Klitmøller 3. – 4. april
   • Vi hygger og drøfter årsmødet.
  • Møde om principprogrammet d. 24.03.13 i Silkeborg. AFLYST.
  • Intro nye medlemmer 16. marts i Herning. OK, men få fremmødte.
 2. Byrådsvalget 2013:
  • Herning, status aktivitetskatalog er på plads og økonomi aftales i maj.
  • Synliggørelse: aktuelle aktiviteter / debatter i Herning i Herning Folkeblad: midtbyen, 100 års jubi, byggeri på torvet.
  • Baggrundsgruppemøder: Kulturellen, status mærkesager / programskrivning.
   • Næste baggrundsgruppemøde er mandag d. 15. april. På dette møde gennemgås programudkastene, der herefter gennemskrives af JV og PE. Til møde i maj laver JV udkast til kandidatliste + oversigt over ansvarsfordeling for hovedopgaverne
   • Valgteknisk samarbejde S og SF. Status. Afklaring på vej primo maj.
   • Møde på Herning Folkeblad, opsamling. Der bliver arbejdet med høj cigarføring på HE. FO vedr. KV13.
   • Ikast – Brande, intet nyt.
 3. Kontakt passive medlemmer kontaktes: handleplan og aktivitetsskema.
 4. Den aktuelle politiske situation: drøftelse. Meningsmålingerne, hvordan skal de forstås? Henvendelse til FT og HB med udgangspunkt i drøftelsen på medlemsmødet i går.
 5. Årsmødeforberedelse.
  • EU – opstilling, urafstemning.
  • HB – valg
  • Valg folketingskandidater
  • Valg HB
  • Principprogrammet, debatoplæg? (indlæg JV)
  • Demokratidebat (indlæg JV)
  • Den aktuelle politiske situation, HB – beretning.
  • Forhandlinger finansloven 2014, principper.
  • Vedtægter
  • Helhedsskolen, status efter HB – beslutning.
  • Emner behandles på medlemsmødet d. 08. april.
 6. Medlemsmøde d. 18.03.13. Referat udsendes på hjemmesiden.
 7. Dagsorden medlemsmøde 08. april bliver med vægt på årsmødeforberedelsen.
 8. Face Book, hvad kan Øerne bruges til? Drøftet.

Referent: Jørn 

Emneord: