Medlemsmøde den 08. april 2013

Deltagere:
Kasper PP, Laila L., Klaus M., Peter E., Sanimir, Finn, Erik T., Benny K, Annie T., Knud K (fra 18.30), Torben H, Kurt O (fra 18.30), Lars D. (til 18.30), Peter Kjær (fra 18.30), Jørn V.

Mødeleder: Jørn V.

Stemmetællere: Kurt O. og Finn N.

Hvad sker der i folketinget netop nu?
Lars Dohn orienterede.

Årsmødet 26. – 28. april 2013.
Årsmødehæfte 1 – 2 indlagt i Rød + Grøn marts og april 2013.
Vi behandlede følgende emner:

Enhedslisten og regeringen plus HB – beretningen:
Afstemning
Forslag 7.1 for 5 stemmer
Forslag 7.1 + 7.1.2 for 7 stemmer

Principprogrammet, debatoplæg
Demokrati – resolutioner:
Forslag 7.2 for 8 stemmer
Forslag 7.3 for 2 stemmer

Afstemning opstilling folketinget foretaget.

Opstilling EU – valget
Forslag 5.1 for 7 stemmer
Forslag 5.2 for 7 stemmer

De delegerede støtter på årsmødet det forslag, der ved den samlede urafstemning får flest stemmer.

Drøftelse forslag netavis

Hovedstyrelsesvalget på årsmødet. Kommenteret.

Afstemning om 2 delegeret - pladser på årsmødet (kønskvotering):
Laila Lauritsen (uden afstemning)

Kasper PP 4 stemmer
Jørn V. 9 stemmer

Stort & småt:

  • sidste nyt om forberedelserne til kommunevalget d. 19.11.13
  • 1. maj i Herning sammen med SF på Kulturellen kl. 16.30 – 18.00. Uddeling før på gågaden.
  • afstemning om top 5 i region midt slutter 09. april kl. 12.00
  • lærerkonflikten: løbeseddel til uddeling. Badges. Demo i Herning og Ikast afholdt. På torsdag er der stor demo i Kbh.

Referent:
Jørn Vedel
Kontaktperson
[email protected]

 

Emneord: