Bestyrelsesmøderne 30. januar plus 19. og 22. februar 2013

Journalistisk referat fra bestyrelsesmøderne 30. januar plus 19. og 22. februar 2013.

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
  • Aktuelle udspil til medierne: indlæg fra uge 8 – 12. Opdatering af emneliste:
   • Fjernvarmesagen
   • regeringens vækstpakke og kontanthjælpsudspil
   • Herning midtby
   • lærernes arbejdstid/folkeskolereform
  • Nyhedsbrev februar 2013 nr. 5 udkommer ultimo uge 9
  • støtte fra LO Herning – Ikast. Notater om aktiviteter + budget foreligger.
  • 1. maj taler 2013: LO – Herning afholder egne møder.
   • Hvad gør vi?
    På gågaden 14.00 – 16.00
    Arrrangement på Kulturellen 16.30 – 18.00
    Lokale, musik, talere, annonce, øl / vand m. m.
  • - Fra regionsbestyrelsen: best. – møde d. 04.02.13:
   • Urafstemning til kandidatliste til regionsvalget, temamøde om principprogram d. 24.03.13 udsendt.
  • - møde for nye medlemmer i Herning 16. marts: JV, Nikolaj Villumsen, Tobias Clausen, Christine Lundgård
  • Bestyrelsesekskursion til Klitmøller 3. – 4. april
 2. Opdeling af afdelingen i 2, status.
  1. Notat sendt til Ulrik Kohl og FU.
 3. Byrådsvalget 2013:
  • HERNING.
   • Herning, status aktivitetskatalog og budgetudkast foreligger.
   • Mærkesager beskrives som 1. udkast til baggrundsgruppemødet 04.03.13
   • Kandidatliste: færdiggøres til medlemsmøde i juni
   • Spidskandidat – situationen overvejes frem til juni.
   • Alle kandidater repræsenterer Enhedslisten ud af til fra marts til juni og debatindlæg o. lign. godkendes i bestyrelsen efter sædvanlig procedure.
   • Baggrundsgruppemøde 11. marts kl. 17.30 på Kulturellen
   • Valgteknisk samarbejde med S + SF. Sonderinger pågår.
   • Bestyrelsen deltager i info – møde d. 18. marts
  • IKAST - BRANDE, hvad nu?
   • Baggrundsgruppe etableres og opfordres til at udarbejde mærkesager, aktivitetsliste, aktivitetsbudget og kandidatliste. Godkendes på medlemsmødet i juni og beslutning om opstilling træffes.
 4. Kontakt passive medlemmer kontaktes: opsummering.
  • Kontakt med spørgeskema foretages ud fra tidligere beslutning.
 5. Årsmødeforberedelse.
  • Årsmødehæfte 1 drøftet.
 6. EU – valget 2014, opstillingsproblematikken drøftes på medlemsmødet 18. marts og øvrige emner på medlemsmødet d. 08. april.
  • EU – diskussion om opstilling m. m.
  • HB – beslutning af 06. oktober og årsmødehæfte 1 side 7 – 8.
 7. Medlemsmødet d. 18. marts, emner:
  • Besøg af organisationssekretær Ulrik Kohl
  • Opstilling til EU – valget 2014, hvordan?
  • Den aktuelle politiske situation
 8. Medlemsmødet d. 08. april, emner:
  • Urafstemninger: opstilling folketinget, EU – valget 2014
  • Valg årsmødedelegerede
  • Forslag demokrati og socialisme
  • Forslag Finanslovsforhandlinger, principper
  • Forslag principprogram
  • Hovedbestyrelsesvalg
  • Vedtægter, rotation m. m.
  • Den aktuelle politiske situation, HB – beretning

Referent : JV 

 

Emneord: