Ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande:
Mandag d. 21. januar 2013 kl. 17.00 – 21.00 hos Metal , Nexøvej 4 i Herning.

Formanden for LO – Herning – Ikast Steen Jonassen orienterede om fagbevægelsens ønsker til kommunevalget og landspolitik.
Spisning.
12 fremmødte.

 1. Valg som mødeleder blev Klaus Mejner og referent Jørn Vedel.
 2. Godkendelse af dagsordenen: godkendt.
 3. Lars Dohn orienterede fra Folketinget
 4. Bestyrelsens beretning for 2012. Godkendt. Oversigt vedlagt.
 5. Drøftelse af, hvilke overordnede emner, vi ønsker at arbejde med i 2013, og hvilket aktivitetsniveau, vi ønsker.
  Mærkesager og aktiviteter i forbindelse med kommunevalget 19. november.
  2 oversigter vedlægges.
 6. Regnskab 2012 godkendt.
 7. Valg af bestyrelse på 3 – 5 medlemmer:
  Peter Engsted. Klaus Mejner, Maria Nilsson, Finne Nielsen og Jørn Vedel Eriksen uden afstemning.
  2 kritiske revisorer: Kurt og Marga uden afstemning.
 8. Eventuelt.

Referent: Jørn Vedel Eriksen