Dagsorden 21. januar 2013

hos Metal , Nexøvej 4 i Herning 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande:Mandag d. 21. januar 2013 kl. 17.00 – 21.00 hos Metal , Nexøvej 4 i Herning.

(I forbindelse med generalforsamlingen vil der fra kl. 17.00 være rundvisning og spisning. Formanden for LO – Herning – Ikast Steen Jonassen vil gå i dialog med os om fagbevægelsens ønsker til kommunevalget og landspolitik. Mad og drikke er gratis).

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af mødeleder og referent.
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Orientering fra Folketinget v. Lars Dohn
  4. Bestyrelsens beretning for 2012.
  5. Drøftelse af, hvilke overordnede emner, vi ønsker at arbejde med i 2013, og hvilket aktivitetsniveau, vi ønsker.
  6. Indkomne forslag, herunder vedtægter
  7. RegnskabValg af bestyrelse på 3 – 7 medlemmer og 2 kritiske revisorer.
  8. Næste møde
  9. Eventuelt

Tilmelding af hensyn til spisningen senest 16. januar til: [email protected]

Kammeratlig hilsen

Peter, Finn, Maria, Klaus og Jørn