Bestyrelsesmøde d. 09. januar 2013

Referat bestyrelsesmødemøde onsdag d. 09. januar.

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
   • Mødeplanen a'jourføres.
   • Markedsføring af hjemmesiden.
   • Der tages snarest muligt stilling til små-annoncer med mærkesag + hjemmesideadressen
  • aktuelle udspil til medierne: næste indlæg folkeskolereform, dagpenge, fjernvarmepriser i Herning
  •  Nyhedsbrev januar 2013 udkommer uge 5 med referat fra GF og oversigt nye aktiviteter
  • Ny folder modtaget, dagpengekampagnen. Udsendes til fagforeninger m. fl.
  • støtte fra LO Herning – Ikast. Model med aktiviteter udarbejdet
  • 1. maj taler 2013: Lars Dohn. Tilslutning til Arr. I Laugesens Have.
   Afklares snarest
  • Organisations-nyt, opfølgning aktiviteter. Tilmelding til konference for kontaktpersoner + KV13 kandidater
  • Tilmelding til klimanetværk
  • Regionsbestyrelsesmøde d. 14.01.13 om bl. a. regionsvalget
  • HB – valg, situationen følges
 2. Byrådsvalget 19. november 2013:
  • Herning, status. 6 deltager i baggrundsgruppe.
  • Aktivitetskatalog er udarbejdet. Forelægges generalforsamlingen.
  • Mærkesager: indstilles til generalforsamlingen
  • Kandidatseminar 2. – 3. marts
 3. Økonomi.
  • Konto i AL Bank: foto, underskrifter m. m.
  • Frivilligt lokalkontingent KV 13, status. Skrivelse udsendt fra partikontoret.
  • Regnskab indstilles til generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen 21. januar 2013.
  • Dagsorden udsendes
  • vedtægter udsendes
  • beretning udsendes
 5. Nye / passive medlemmer kontaktes: opsummering.
 6. Nyt principprogram, opfølgning på årsmødebeslutningen fra april 2012. (proces – og tidsplan vedtaget af HB d. 06.10.12)
  Bemærk informations – og debatmødet i Lunden i Silkeborg d. 24.03.13. Indbydelse følger snarest.
 7. EU – diskussion om opstilling m. m.
  Orientering på generalforsamlingen.
  Diskussion og beslutning på medlemsmødet d. 08.04.13.
  Der tages kontakt til EU – kritisk netværk.
 8. Kommende aktiviteter og arbejdsplan 1. halvår 2013på naturskolen fra det enkelte medlem. (medbring kalender)

Jørn 

Emneord: