Bestyrelsesmøderne d. 21. november og 5. december 2012

Journalistisk referat møderne 21. november og 05. december 2012. 

 1.  Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
  • Mødeplanen a'jourføres.
  • Markedsføring af hjemmesiden. Liste med emner til aktuelle udspil til medierne vedhæftes
  • Nyhedsbrev december 2012, udkommer d. 11.12.12 
  • Tidsplan årsmødet 2013: oplæg EU – opstilling, HB – valg, oplæg programdiskussion:
  •  Face book: Finn opretter løbende henvisninger til hjemmesiden
 2. Byrådsvalget 2013:
  • Herning, status. 7 deltager i baggrundsgruppemøde d. 17.12.12. Aktivitetskatalog er udarbejdet. Der arbejdes med at udvælge mærkesager.
  • Ikast, ikke p. t. basis for kampagne op til KV13
 3. Medlemsmødet 10. december, dagsorden
  • Nye medlemmer: status, tilbagemelding vedr. henvendelsen til det enkelte medlem
 4. Generalforsamlingen 21. januar 2013.
  • Sted Metal Herning, dagsorden udsendes
 5. Nyt principprogram, opfølgning på årsmødebeslutningen fra april 2012.
  • Vores svarskrivelse bringes på hjemmesiden.
  • Medlemsdebatten fortsætter bl. a. på generalforsamlingen og medlemsmødet d. 08.04.13.
 6. EU – diskussion om opstilling til valget i 2014. Diskussion på medlemsmødet d. 08.04.13. (Peter) .

Referent: Jørn 

Emneord: