Bestyrelsesmøderne d. 03.10 og 06.11.2012

Journalistisk referat møderne 03. oktober og 06. november 2012. Nørregade i Herning.

 1. Siden sidst:
  • Hjemmesiden www.herning-ikast-brande.enhedslisten.dk a'jourføring
  • Mødeplanen a'jourføres.
  • Nyhedsbrev november 2012, udkommer 09.11.12
  • Rapport fra lyttemøder m. m. fra landskontoret: til orientering
  • Seminar om udkantsområder d. 08.12.12: overvej tilmelding
  • Klaus fortalte om støtte fra LO Herning – Ikast. Overvej aktiviteter til næste møde.
  • Regionsbestyrelsen: arrangerer informations – og debatmøde for alle medlemmer i region – midt om principprogrammet søndag d. 10. marts 2013 i Silkeborg.
 2. Byrådsvalget 2013:
  • Herning, status. 7 deltager i baggrundsgruppe. Aktivitetskatalog er udarbejdet. Der arbejdes med at udvælge mærkesager.
  • Ikast. Status. 3 deltagere.
 3. Økonomi:
  • Frivilligt lokalkontingent KV 13, status. Skrivelse udsendt fra partikontoret.
 4. Kontaktpersonen og talsmandsfunktionen:
  Beskrivelse af opgaver og funktioner vedtaget.
  (status som intern forretningsorden for bestyrelsen). Kontaktperson og talsmand er sammenfaldende.
 5. Finanslovsforhandlingerne sidste nyt.
  • Peter E. foreslog af der foretages evaluering på medlemsmødet i december. Lasse Olesen. Lars Dohn og gerne Jakob Lindblom inviteres.
  • Når et resultat foreligger udarbejder Jørn til skrivelse til hovedbestyrelsen og folketingsgruppen.
 6. Nye medlemmer: kontakt til disse. Hvordan, hvornår?
  Status, tilbagemelding vedr. henvendelsen til det enkelte medlem foretages på bestyrelsesmødet i december.
 7. Nyt principprogram, opfølgning på årsmødebeslutningen fra april 2012. (proces – og tidsplan vedtaget af HB d. 06.10.12).
  Se RØD + Grøn november side 12 – 13. Behandles på medlemsmødet d. 12.11.12. Svar/Kommentarer indsendes til hovedbestyrelsens skrivegruppe.
  Bemærk informations – og debatmødet i Silkeborg d. 10.03.13.
 8. EU – diskussion om opstilling m. m.
  HB – beslutning af 06. oktober. Debatoplæg følger fra HB. Diskussion på medlemsmødet d. 08.04.13. (Peter)
 9. Kommende aktiviteter og arbejdsplan 2. halvår 2012 + 1. halvår 2013
  Generalforsamling, dagsorden m. m. Forslag til dagsorden behandles på næste bestyrelsesmøde.

Referat: Jørn 

Emneord: