Og vinderen er….Kibæk!

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Maria Temponeras, folketingskandidat for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds. 

I december indgik regeringen, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre en aftale om at øremærke i alt 520 mio kr. til et cykelstier over hele landet.
I dag blev det afsløret, at en af de projekter, der bliver til virkelighed, er en ny cykelsti over Studsgård ved Kibæk. Projektet er 100% statsfinansieret, og har et budget på 22 mio. kr.

Mai Villadsen er ny politisk ordfører for Enhedslisten

Enhedslistens folketingsgruppe har netop valgt Mai Villadsen som ny politisk ordfører. Hun tager over efter Pernille Skipper, der ikke genopstiller til næste valg på grund af partiets rotationsregler.

Mai Villadsen indtræder i rollen som politisk ordfører fra dags dato. Hun har indtil nu været klima-, miljø- og naturordfører. Pernille Skipper fortsætter i Folketinget i rollen som ordfører for sundhed, psykiatri, ældre, ligestilling og socialområdet.

Offentlig møde

 

EFTER MØDET AFHOLDER AFDELINGEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Praktikpladskatastrofe skal forhindres

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, uddannelsesordfører og gruppeformand for Enhedslisten i Folketinget

Coronakrisen ser ud til at få dybt alvorlige konsekvenser for mange af de unge, der har valgt at tage en erhvervsuddannelse. I marts måned blev der kun indgået halvt så mange uddannelsesaftaler som i samme måned sidste år. I enkelte brancher er nedgangen på ikke mindre end 90 procent. Tusindvis af elever og lærlinge vil stå uden en praktikplads om ganske kort tid, hvis der ikke handles politisk.

Er du den nye regionssekretær i Enhedslisten i Region Midtjylland?

Det forudsætter, at du er medlem af Enhedslisten og har et godt kendskab til vores organisation og politik.Du har lyst tilat udvikle og synliggøre Enhedslisten og vores politik. 

Som regionssekretær skal du understøtte regionsbestyrelsens arbejde. Du deltager i bestyrelsesmøder og formidler relevante budskaber o. lign. til regionens afdelinger. Du får det organisatoriske ansvar for afviklingen af regionale konferencer og møder.Du laver pressemeddelelser, vedligeholder vores regionale hjemmeside og sørger for opdatering på sociale medierog laver et månedligt nyhedsbrev.

Coronakrise må ikke føre til forringet velfærd

Indlæg sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget  for Enhedslisten. 

Vi skylder alle en stor tak til de mange offentligt ansatte, der yder en fantastisk indsats for at inddæmme coronasmitten og få vores samfund til at fungere bedst muligt i den dybt alvorlige krise, vi befinder os i. Det gælder i allerhøjeste grad personalet i sundheds- og plejesektoren. Det gælder de mange undervisere, der holder vores uddannelsessystem i gang, det pædagogiske personale der sikrer, at dagtilbud er åbne i nødvendigt omfang, personalet på handicapområdet og alle andre medarbejdere, der er med til at sikre, at vigtige samfundsfunktioner ikke bryder sammen under presset.