Medlemsmøde den 25. februar 2013

Referat fra møde mandag d. 25. februar 2013
kl. 19.15 – 21.30 Kulturellen, Nørregade i Herning.

Kom til medlemsmøde og vær med til at drøfte følgende spørgsmål:

Hvad sker der i folketinget netop nu?
Lars Dohn orienterer.

Vi drøftede den aktuelle politiske situation og aftalte, at vi på medlemsmødet d. 18.03.13 vil drøfte og formulere vores overvejelser og sammenfatte dem på skrift. Sendes til hovedbestyrelsen og folketingsgruppen.

Hvem skal vi opstille til kommunalvalget i Herning og Ikast – Brande d. 19. november 2013?

Mærkesagerne til KV for Herning Kommune + budget fremlagt.
Hvordan får vi flere medlemmer til at deltage i valgkampsaktiviteterne?
Der tages personlig kontakt til alle medlemmer i Herning.

Opstilling af kandidater. Hvor mange skal vi have? 10 – 12 personer. Opstilling spidskandidat. Dead line juni 2013.

Valgteknisk samarbejde drøftes p. t. med S og SF.

Hvad gør vi i Ikast – Brande?

Torben stiller op, men der føres en low–budget kampagne.

Hvordan styrker vi samarbejdet med LO – Herning, Ikast – Brande?

Fællesaktiviteter, skitse med budget blev præsenteret på mødet.

Stort & småt.

1. maj 2013 i Herning: vi har uddeling af materialer på gågaden fra kl. 14.00
– ca. 15.45 og arrangement på Kulturellen fra kl. 16.00 – 18.00.
Talere, musik, annonce, øl / vand m. m.

Intro – dag for nye medlemmer på Kulturellen i Herning d. 16. marts.

Urafstemning op stilling til regionsvalget: netbaseret.

Temadag 24. marts i Silkeborg om partiets principprogram.

På medlemsmødet d. 18.03.13 drøfter vi opstilling til EU – valget i 2014.

Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen
Klaus, Marie, Finn, Peter og Jørn 

Emneord: