Medlemsmøde den 18. marts 2013

Hvad sker der i folketinget netop nu?
Lars Dohn orienterede.

Hvordan stopper vi højredrejningen i dansk politik?
Kampen mod dagpengeforringelser, forringelser af kontanthjælpen og SU, hvad gør vi?
Regeringens vækstpakke med lave offentlige budgetrammer, tilskud til erhvervslivet og færre offentligt ansatte.
Vi drøftede den aktuelle politiske situation og formulerede vores overvejelser til hovedbestyrelsen og folketingsgruppen. Sendes torsdag i denne uge.

Organisationssekretær Ulrik Kohl orienterer og besvarer spørgsmål.
Ulrik beskrev rammerne for Kommunevalget 2013.
JV gjorde status over forberedelserne:
Kandidatliste, aktivitetskatalog, valgprogram m. m.

Valg til Europaparlamentet i 2014.
Skal Enhedslisten opstille selvstændigt eller skal vi opfordre vælgerne til at stemme på Folkebevægelsen mod EU? Se hæfte 1 til årsmødet og læs side 7 – 8.
På næste møde d. 08. april fortsætter drøftelserne og der foretages urafstemning. 

Stort & småt.
herunder årsmødet
(årsmødehæfte indlagt i Rød + Grøn marts 2013)
På næste møde d. 08. april drøftes bl. a. følgende emner:
- EU – valget 2014, urafstemning
- Valg til hovedbestyrelsen
- Valg af folketingskandidater, urafstemning
- Principprogrammet, debatoplæg
- Den aktuelles situation med udblik over hele 2013
- Helhedsskolen
- Demokratiresolutionen
- Vedtægter
- Valg af 2 delegerede til årsmødet + gæster

Enhedslistens opgaver 2013:
- den aktuelle politiske situation
- kommunevalget 2013
- årsmødet i april
- 1. maj 2013

Referent: Jørn 

Emneord: