Medlemsmøde den 12. november 2012

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten Herning og Ikast – Brande 
Mandag den 12. november kl. 19.00 Kulturellen, Nørregade i Herning.

 1. Siden sidst:
 2. Nyt fra folketinget:
  • Nyt om finanslovsforhandlingerne. Lars Dohn orienterede.
  • Et flertal på 7 ud af 8 støtter HB – flertallets og folketingsgruppens beslutning om at sige ja. Jørn udarbejder skrivelse til HB og folketingsgruppen med dette budskab.
  • Finanslovsforløbet evalueres på næste medlemsmøde, hvor HB–kontakten Lasse Olesen inviteres.
  • Punktets behandling blev præget af DR TVs tilstedeværelse.
 3. Julemarked på naturskolen: aflyst p. g. a. anden aktivitet.
 4. Om sommerens debat om principprogrammet, opfølgning på årsmødebeslutningen.
  • Der blev vedtaget et svar på de spørgsmål, der er i Rød + Grøn november 2012 side 12 – 13. (stemmetal 6 for og 1 imod) Sendes til hovedbestyrelsens skrivegruppe.
 5. Sanimir og Kasper har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der afholdes ikke suppleringsvalg, fordi vi er så tæt på generalforsamlingen.

 

Emneord: