Resultaterne står i kø i Hernings budgetforlig

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Byrådets partier har med en enkelt undtagelse indgået forlig om budget 2017.

Enhedslisten deltager i denne byrådsperiodes klart bedste budgetaftale.

Vi har fået rigtig meget indflydelse, selv om vi kun har 1 mandat ud af 31 i byrådet. Der er blevet argumenteret, og der er blevet lyttet og diskuteret på den gode måde.

På beskæftigelsesområdet er resultaterne til at føle på. Der bliver mulighed for at investere i aktiv beskæftigelsespolitik for 15 mio. kr. Der afsættes 10 nye stillinger på børnepasningsområdet udmøntet som uddannelsespladser. Lidt flere voksne i daginstitutionerne og uddannelsespladser til 10 unge går hånd i hånd. Den eksisterende konkurrenceklausul ved offentlige udbud er klart forbedret, og byrådet har aftalt, at det skal give et større antal lære- og praktikpladser. Herning bliver first mover i forhold til trepartsaftalen mellem LO og DA. En konsekvens af de mange nye investeringer i skolebyggeri, haller, anlæg og institutioner er naturligvis også, at der skabes flere arbejdspladser.

Invester i folkeskole og fritidsordninger

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Når store besparelser på folkeskolen indskrænker lærernes forberedelsestid og øger klassekvotienterne, går det ikke bare ud over kvaliteten af undervisningen. Det er også med til at øge uligheden i det danske skolesystem. Stadig flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for private skoler, og særligt bekymrende er det, at fravalget af folkeskolen er tre gange større blandt akademikere end blandt ufaglærte. Fortsætter den udvikling, kan det få alvorlige konsekvenser for folkeskolens fremtid, og Enhedslisten fremlægger derfor nu forslag, der kan vende udviklingen.

Virksomheder må presses til at ansætte elever

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jakob Sølvhøj, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Vestjyllands storkreds

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort de seneste praktikpladstal, og de må siges, at være en trist melding til de mange unge, der netop er gået i gang med en erhvervsuddannelse. Antallet af praktikaftaler er det mindste i 6 år, og der er nu næsten 13.000 unge, der mangler en praktikplads. Fra fagforbundet Dansk Metal lyder det, at hvert fjerde medlem arbejder på en virksomhed, der slet ikke har ansat lærlinge, og statistikkerne viser, at halvdelen af landets helt store virksomheder kun ansætter ganske få lærlinge.

Handicap og Psykiatri i krise

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Laila Birkkjær Lauritsen medlem af Enhedslisten i Herning.

Handicap og psykiatriområdet er igen i dyb krise i Herning Kommune. Igen og igen har de kommunale institutioner måttet indskrænke, omlægge og forringe budgetter og standarder. Her i Herning Folkeblad har der i den seneste tid været mange indlæg om besparelser, forringet service til borgerne og fyringer af personale. Der har været bragt mange gode og dårlige ideer om nytænkning, om at tænke ud af boksen, og om at inddrage ny teknologi. Formand og næstformand for social- og sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard (V) og Carlo Brondbjerg (KD) har gang på gang understreget, at uanset besparelsernes størrelse og antallet af personalereduktioner, må det ikke forringe servicen for de involverede borgere.

Drop indkøbet af nye kampfly

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Herning.

For flere år tilbage indgik alle partier fra SF til DF en aftale om indkøb af nye kampfly. Nu har regeringen så spillet ud med et forslag om indkøb af 27 kampfly til en indkøbspris i omegnen af 30 milliarder kr. Den samlede pris vil løbe op i ca. det dobbelte.
I den mellemliggende periode har debatten nærmest været ikke-eksisterende. Kun Alternativet og Enhedslisten har været kritiske over for indkøbet af nye kampfly.