Ud i det grønne Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Sommer, ferie og ud i det grønne. Det er det, de fleste herningensere glæder sig til i den kommende tid. Også byrådet er på vej på ferie. På det seneste byrådsmøde inden ferien var diskussionerne præget af den grønne dagsorden. Drøftelserne tog udgangspunkt i "Grønt overblik 2016" og forslaget til ny Kommuneplan 2017-28. Herning Kommune kan fremvise et pænt grønt regnskab for 2016, og gode historier der kan fortælles om naturen og dens tilstand i området.

God debat om dagtilbud i Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Herning Kommune har sat en del gode aktiviteter i gang for, at børnene kan trives og udvikle sig i daginstitutionerne og dagplejen. Det er selvfølgelig godt, men situationen er desværre den, at kvaliteten generelt ikke er god nok. Der er ganske enkelt for lidt pædagogisk uddannet personale sammen med børnene på for mange tidspunkter i ugens løb. Det kan man ikke kompencere for med nok så mange koncepter og metodespring.

Stigende huslejer og fakta

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Direktør Peter Juul, Jacobsen Group APS havde et debatindlæg i Herning Folkeblad d. 4. maj.

Han havde valgt overskriften "Boligreguleringsloven, Jacobsen Group og fakta".

Jacobsen Group ejer udlejningsboliger i Golfparken, Tolstedhaven, Herregårdsparken og Holmparken. I disse udlejningsområder har ejeren varslet eller gennemført store huslejestigninger. Peter Juul forsøger i sin artikel at retfærdiggøre disse huslejestigninger. Det slipper han ikke ret godt fra.

Usikker økonomisk gulerod skader mere end den gavner

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Folkeskolereformen fra 2013 blev indført med gyldne løfter om store fremskridt. Eleverne ville blive meget dygtigere, og effekterne af den negative sociale arv ville blive afgørende reduceret.

Mange flere timer på skoleskemaet, øgede karakterkrav, adgangskrav til erhvervsskolerne og inklusion af flere elever med særlige udfordringer i normalundervisningen skulle skabe forandringen.

Fremtiden for handicap- og psykiatriområdet i Herning

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning.

Som bekendt har forligspartierne incl. Enhedslisten i Herning byråd besluttet at slette handicap- og psykiatriområdets (H&P) budgetgæld på i alt 13,4 mio. kr. Handleplanen for H&P virker og de organisatoriske, faglige og økonomiske indsatser tilpasses på hele området. Nu mangler social- og sundhedsudvalget så at få de særligt tunge enkeltsager analyseret og håndteret. I 2016 overskred disse sager budgettet med 4,4 mio. kr.

Særlig aktiv indsats på beskæftigelsesområdet

Læserbrev sendt til Herning Folkeblad af Jørn Vedel Eriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Herning

Et centralt punkt i budgetforligsaftalen for 2017 drejer sig om aktiv beskæftigelsespolitik.

Forligspartierne opfordrer beskæftigelsesudvalget til at overveje nye investeringer på udvalgte beskæftigelsesområder for at forbedre beskæftigelsessituationen og styrke økonomien.