Valgfolder

Læs vore valgfoldere

Krisen i sundhedssystemet

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Peter Engsted, byrådskandidat for Enhedslisten, Herning-Ikast-Brande.

Desværre ser det ud til, at vi står over for en ny omfattende corona-krise hen over vinteren.

Hvad gør vores statsminister i den situation? Jo, hun troner frem på skærmen og opfordrer de ansatte i sundhedssektoren til at yde en ekstra indsats. En ekstra indsats. Har de ikke gjort det før? Jo faktisk mange gange.

Det afhænger af, hvordan finansministeriet regner

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Per Møller Jacobsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Herning.

Når børnene mangler en voksen, de ældre ikke får gjort rent, eller skolerne bliver nedslidte, så er forklaringen mere enkel, end man skulle tro. Skiftende regeringer har påtvunget kommuner og regioner permanente sparekrav, der gør, at velfærden har svært ved at følge med demografien og prisudviklingen.

Det betyder, at der år for år bliver færre penge til velfærd. Det kan naturligvis mærkes, at der er blevet 34.000 færre ansatte i danske kommuner siden 2010. Men kommunernes prioritering har dog også en stor indflydelse. Og hvordan er det nu det ser ud i Herning Kommune?

Kultur - men hvilken kultur?

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Sabrina Christiansen Broch, kandidat for Enhedslisten til byråds- og regionsrådsvalget

I dag er kulturen i høj grad afhængig af midler fra private fonde. Det mener jeg er uholdbart. Det skal ikke være op til private fonde at udvælge, hvilke kulturprojekter, der skal føres ud i livet, og det må ikke være sådan, at bestemte dele af vores fælles historie ikke bliver formidlet, fordi erhvervslivet ikke ser en gevinst ved at støtte det.

En god opvækst og uddannelse skal have førsteprioritet

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Per Møller Jacobsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Herning.

Enhedslisten ønsker at god opvækst og uddannelse skal have førsteprioritet. Vi vil være børn og forældres advokat i Herning Kommune. Vi ønsker, at alle bevillinger til børn- og ungeområdet fra Christiansborg, sendes videre til området krone til krone, bevillingerne skal ikke bruges til at fylde huller andre steder i den kommunale økonomi.

Enhedslisten vil stå vagt om minimumsnormeringerne, dels skal de indføres nu, dels vil vi holde nøje øje med, at der ikke fifles med, hvordan opfyldelsen af kravene til minimumsnormeringer implementeres.

Styrk de almene boliger

Læserbrev bragt i Herning Folkeblad af Per Møller Jacobsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Herning.

For mig er det en mærkesag at bekæmpe ulighed, også på boligmarkedet.

Jeg bor selv i et både billigt og bæredygtigt alment byggeri, det skal vi have mere af, derfor foreslår Enhedslisten, at vi skal have 20 procent almene boliger, når Herning Kommune lægger kommune- og lokalplaner.

Enhedslisten ønsker også, at boligreguleringsloven genindføres i Herning Kommune, så der kommer loft over huslejen og begrænsninger på hvilke vilkår man kan byde lejerne. Boligreguleringsloven gælder for de store udlejere med over seks lejemål.